CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

Wycieczka - Bieszczady 2018

Wycieczka - Bieszczady 2018

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i M.P. w Oleśnie informuje o organizacji wycieczki 3-dniowej (piątek, sobota, niedziela) w Bieszczady w dniach  5 - 7 października 2018 r.  Koszt wycieczki 560 zł na osobę.  Do 16 lipca 2018 r. należy poinformować biuro Cechu o udziale w wycieczce. Wymagana jest odpowiednia ilość uczestników , aby wycieczka doszła do skutku. 

Program wycieczki