CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

Ośrodek Szkoleniowy

OŚRODEK SZKOLENIOWY RZEMIOSŁA

organizuje następujące kursy:

  1. KURSY PEDAGOGICZNE - dla Instruktorów praktycznej nauki zawodu.
  2. SZKOLENIA BHP - okresowe szkolenia bhp dla pracodawców i pracowników   zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  3. KURSY PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINÓW  CZELADNICZYCH I MISTRZOWSKICH. 
  4. KURSY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY.

 

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zapisanie się minimum 10 osób.

Dodatkowych informacji i zapisy na poszczególne kursy przyjmuje biuro Cechu od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.30 oraz pod numerem telefonu 34 358 26 17 lub telefonem komórkowym 662 882 811.