CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków zrzeszonych w Oleskim Cechu 31 sierpnia 2021r.

W dniu 31 sierpnia 2021r. o godz.16.15- w drugim terminie, zgodnie z obowiązującym Statutem Cechu, w sali reprezentacyjnej Cechu - odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze - Wyborcze członków oleskiego Cechu.   W związku z obostrzeniami związanymi z panującą pandemią zostały zastosowane środki bezpieczeństwa wynikające z obowiązującymi przepisami.

Czytaj więcej: Walne Zgromadzenie  Sprawozdawczo – Wyborcze Członków zrzeszonych w Oleskim Cechu 31 sierpnia 2021r.

Zaproszenie - Walne Zgromadzenie

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie, zgodnie z     & 33 ust.1 pkt.3 Statutu Cechu , zwołuje Walne Zgromadzenie sprawozdawczo wyborcze członków Cechu, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali "Domu Rzemiosła" w Oleśnie przy ul. Wolności 8/10 . W przypadku braku wymaganej Statutem liczby członków - Zarząd zgodnie z  & 27 ust.1 i 2 Statutu Cechu ustala drugi termin Walnego Zgromadzenia, to jest 31.sierpnia.2021r. godz. 16.15 , bez względu na ilość obecnych członków.

Czytaj więcej: Zaproszenie - Walne Zgromadzenie

Zaproszenie na szkolenie przed egzaminem czeladniczym

Mając na uwadze dobro uczniów przystępujących do egzaminów, ich odpowiednie przygotowanie teoretyczne, zarówno do części pisemnej jak i ustnej egzaminu, Izba Rzemieślnicza w Opolu, wzorem lat ubiegłych proponuje organizację szkoleń dla uczniów klas III Szkół Branżowych I Stopnia.

Informujemy, że organizujemy jedno i dwudniowe szkolenia mające na celu:
- zapoznanie z przebiegiem egzaminu,
- zapoznanie z zakresem egzaminu w poszczególnych tematach,
- konsultacje z wykładowcami.

 

Czytaj więcej: Zaproszenie na szkolenie przed egzaminem czeladniczym