CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

WSPOMNIENIE - Ginter Bartyla

Ginter Bartyla był jednym z najbardziej zasłużonych członków oleskiego Cechu.  To nasz nieoceniony kolega,  aktywny uczestnik obecnego  zarządu, w którym zasiadał   5 kadencji  jako członek i opiekun młodzieży.                                  

Swoją działalność rzemieślniczą rozpoczął 1995r.Jego  firma prowadziła roboty budowlane.  W 2005 roku już zasiadał w zarządzie Cechu. W swoim zakładzie  jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu - w zawodach murarz – tynkarz i monter zabudowy i robót wykończeniowych wyszkolił  146 uczniów w tym 106  czeladników za co otrzymał ,, Platynową Odznakę’’ – najwyższe rzemieślnicze odznaczenie. Od wielu lat pracował społecznie na rzecz rozwoju rzemiosła w swoim regionie.  Jego firma wykonała wiele nieodpłatnych prac na rzecz ,,Domu Rzemiosła’.’ Za swoją działalność rzemieślniczą  otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień w tym;  ,,Złoty i Srebrny medal im. Jana Kilińskiego’’ ,, Srebrna i Złota odznaka za szkolenie uczni’’, Odznaka Zasłużony dla rzemiosła województwa opolskiego i ,, Honorowa odznaka Rzemiosła’’ Pełnił zaszczytne funkcje w zarządzie w latach 2005 do 2017 – był opiekunem młodzieży. Był  członkiem Komisji Egzaminacyjnej w Izbie Rzemieślniczej w Częstochowie i Opolu.  Ma swój udział w wielu inwestycjach budowlanych , które realizował  na terenie naszego  miasta i regionu. W oleskich szkołach był sponsorem  różnych inwestycji i nagród dla uczni.  

W czasie swej działalności w Zarządzie   Cechu  był autorytetem i zdobył   sympatię  wielu  rzemieślników. Jako pracodawca miał dobrą opinię u swoich podwładnych, bardzo dobrze wspominają swojego szefa. Zarząd  Cechu  bardzo   wysoko   cenił  Jego  fachowość  i  zaangażowanie w  wykonywaniu  obowiązków  rzemieślniczych. Dzięki  jego aktywnemu zaangażowaniu w działalność Cechu  i działalność w zarządzie- oleski Cech wyróżniał się w swoim środowisku i woj. opolskim. Był członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Jednak  tacy  ludzie  jak  On  nie  odchodzą  nigdy  na  zawsze.  Pozostanie w  naszej  pamięci.

 

                                                                          Zostanie w naszej pamięci !

 

 

 

Komunikat

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie,

z głębokim żalem zawiadamia, że dnia 13 lipca 2022r. zmarł nagle

ŚP

Ginter Bartyla 

 

 

 Wieloletni członek zarządu Cechu w Oleśnie – opiekun młodzieży

 Zarząd, rzemieślnicy i pracownicy biura Cechu Rzemiosł Różnych

i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie

składają

Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia

pogrzeb odbędzie się  dnia 16 lipca [sobota] 2022 r. o godz  14.30

w Kościele pw. Bożego Ciała w Oleśnie 

Zdobywcy tegorocznych Pereł Powiatu Oleskiego 2022

Podczas XII Forum Ekonomicznego Kooperacja 2022 wyróżniono  przedsiębiorców nagrodami przyznawanymi przez Starostwo Powiatowe w  Oleśnie, pod nazwą Perły Powiatu Oleskiego. Wśród wyróżnionych dwie  firmy zrzeszone w Oleskim Cechu
Menadżer roku  - Hubert Brodacki
Hubert Brodacki działalność gospodarczą - Zakład Fryzjerski - prowadzi  od ponad 30 lat. Cieszy się bardzo dobrą opinią jako fryzjer, mistrz i  pracodawca. Nie ustaje w staraniach, by w nowocześnie wyposażonych  salonach zapewnić swoim pracownikom optymalne warunki pracy i rozwoju.  Skupia wokół siebie wielu uczniów, którzy chcą szkolić się pod jego  okiem. Promuje pozytywne wartości i osobiście angażuje się w wiele  działań, aby tworzyć nowe możliwości i rozszerzać zasięg wpływów firmy,  utrzymując jej konkurencyjność. Hubert Brodacki był wielokrotnie nagradzany. Między innymi otrzymał  nagrody Opolskiej Izby Gospodarczej, Opolskiej Izby Rzemieślniczej
oraz  Złotą i Srebrną Odznakę za szkolenie uczniów. Od kilku lat jest w  składzie zarządu oleskiego Cechu. Obecnie pełni funkcję II Podstarszego. 
Czarna Perła Powiatu Oleskiego
Nagrodę przyznaje się za szczególny wkład w rozwój gospodarczy powiatu.  O przyznaniu tej nagrody specjalnej decyduje wyłącznie oleski starosta.
Artur Kniejski
Doktor nauk socjologicznych, były wykładowca Uniwersytetu Opolskiego,  Wiceprezes Izby Rzemieślniczej w Opolu w minionej kadencji, Członek  Komisji Opiniodawczo-Doradczej w Izbie Rzemieślniczej w Opolu. Artur  Kniejski to rzemieślnik z 30-letnim stażem, który posiada wszelkie  uprawnienia w zawodzie stolarza – czeladnika i mistrza.
Artur Kniejski rodzinną działalność stolarską rozwinął w prężnie działającą firmę CRK-Management Sp. z o.o., która zatrudnia około  150 pracowników. Firma świadczy na rynku krajowym i zagranicznym usługi  stolarskie, aranżacyjne oraz remontowo-budowlane w ramach zabudów  wielkopowierzchniowych.  Artur Kniejski to skuteczny kierownik zespołu, który myśli  przyszłościowo i strategicznie. Nie ustaje w staraniach, by zapewniać  swoim pracownikom optymalne warunki do pracy i rozwoju. W swojej
działalności na pierwszym planie stawia na bezpieczeństwo,  profesjonalizm oraz fachowość usług.  Jest laureatem wielu nagród, między innymi:
•  Perły Powiatu Oleskiego w 2018 roku w kategorii „Menedżer roku”,
•  Róży Olesna za działalność społeczną na lokalnym rynku,
• „Szabli Kilińskiego” – najwyższego honorowego odznaczenia rzemieślniczego przyznawanego przez Związek Rzemiosła Polskiego, – Platynowego i Srebrnego Medalu im. J. Kilińskiego, 
Ponadto Artur Kniejski otrzymał Kordzik Izby Rzemieślniczej w Opolu,   Honorową Odznakę Rzemiosła oraz Odznakę zasłużony dla rzemiosła woj.  opolskiego.

Lista Zakładów Rzemieślniczych - aktualizacja 24 maja 2022r.

Biuro Cechu Rzemiosł Różnych i M.P. w Oleśnie  w oparciu o nowe informacje  dokonało aktualizacji danych o zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w oleskim Cechu.  Uzupełniono dane teleadresowe firm, rodzaj prowadzonej działalności, możliwość  szkolenia uczniów  w określonych zawodach. Zaktualizowana  baza zawiera  firmy,  które zostały przyjęte i skreślone z oleskiego Cechu  w 24 maja 2022r..  Szczegóły w linku ,,Lista zakładów rzemieślniczych’’.