CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

Władze Cechu

Zarząd Cechu wybrany 2017

 

Starszy Cechu Pan Bardorz Alojzy

 

   

Podstarszy Cechu

Szropa Manfred

II Podstarszy Cechu

Blaszczok Gerard

 

     

Sekretarz

Skarbnik

Opiekun Młodzieży

Bartyla Edward

Sklorz Franciszek

Bartyla Ginter

 

   

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Kiszel Joachim

Brodacki Hubert

 

 

KOMISJA   REWIZYJNA

SĄD CECHOWY

Wengel Rajmund

przewodniczący        

Bondza Rudolf

przewodniczący

Brzenska Rafał

członek

Gajdecka Edmund

członek

Kiełbus Jarosław

członek

Kulesa Franciszek

członek