CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

Ogólnopolski tydzień kariery zawodowej

Ogólnopolski tydzień kariery zawodowej

W ramach Ogólnopolskiego tygodnia kariery, 24 października, w oleskim MDK odbyły się prelekcje dla klas VIII szkół podstawowy, Powiatu Oleskiego. Hasło wydarzenia to: Pasja, profesja, Powołanie. Jedną z prezentacji prowadził również kierownik Cechu, ukazując korzyści z wyboru kształcenia zawodowego.
Natomiast jeden z członków naszego Cechu, Pan Radosław Gliński, dyrektor firmy NESTRO, w swoim wystąpieniu przedstawił młodym jak istotne jest rozwijanie swoich pasji i łączenie ich z pracą. 
Dodatkowo swoje przemówienie miał Pan Grzegorz Czudaj z firmy KLEAR i Pani Kurpiel, przedstawiciel firmy ORAS.