CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE

XXIV Wyborczy Zjazd Delegatów Izby Rzemieślniczej w Opolu -2019

XXIV Wyborczy Zjazd Delegatów Izby Rzemieślniczej w Opolu -2019

W dniu 20 maja 2019 r. miał miejsce XXIV Wyborczy Zjazd Delegatów Izby Rzemieślniczej w Opolu, podczas którego został wybrany Pan Tadeusz Staruch na kolejną, sześcioletnią kadencję na stanowisko Prezesa Izby Rzemieślniczej w Opolu. Podczas uroczystości Kapituła Związku Rzemiosła Polskiego oraz Kapituła Izby Rzemieślniczej w Opolu nadawała odznaczenia. Uchwałą Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego wyróżniony został najwyższym honorowym odznaczeniem rzemieślniczym "Szablą Kilińskiego" Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła.

zobacz zdjęcia>>>

 

Najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu „Kordzikiem Izby Rzemieślniczej w Opolu” wyróżnieni zostali: Pan Arkadiusz Kapuścik Okręgowy Inspektor Pracy i Pan Paweł Miozga kierownik biura Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie.

Tytuł Honorowego Mistrza nadany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu otrzymał Pan Horst Chwałek Mistrz Krzewienia Edukacji Zawodowej. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie.

Oleski Cech na zjeździe reprezentowali delegaci: Starszy Cechu -  Alojzy Bardorz – podstarszy- Manfred Szropa, Rzemieślnik – Artur Kniejski  i kierownik Biura – Paweł Miozga. Na sześcioletnią kadencję do Zarządu Izby Rzemieślniczej w Opolu został wybrany Starszy Cechu Alojzy Bardorz. Do komisji Opiniodawczo –Doradczej pan Artur Kniejski i do Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego pan Manfred Szropa - gratulujemy